W związku z zakończeniem zbierania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych wraz z interpretacją wyników

 

firma Euroceras Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/POIR/1.1.1/2017 w dniu 21-12-2017 roku   do realizacji zadania wybrano

 

Uniwersytet Opolski- Wydział Chemii


Archiwum 21 grudnia 2017 roku do godziny 12.00

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych wraz z interpretacją wyników.

 

Termin składania ofert - do dnia 21 grudnia 2017 roku do godziny 12.00

 

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Pani Justyna Kowalska (dane do kontaktu: tel.793 614 703, e-mail: justyna.kowalska@remove-this.euroceras.pl)